Building great things to reach the sky
Changing the world, We're dreaming to fly...
(+84) 123 664 9999
contact@mimas.com.vn

Trao đổi thông tin công nghệ Mimas và Samsung

Img 20130823 195346 1

Trao đổi thông tin công nghệ Mimas và Samsung

Ngày 23/8/2013,Tại trụ sở công ty Mimas. Giám Đốc công ty Mimas, Ông Hoàng Anh Việt và  Ông YeonKyu Park Giám đốc quản lý của Công ty Sam Sung Electronics Việt Nam đã có buổi làm việc tìm hiểu công nghệ giữa Công ty Mimas với Công ty Sam Sung Electronics Việt Nam  với nội dung tìm hiểu về  phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động dựa trên công nghệ BCI ( Brain Interface Computer).

 

img_20130823_195346 (1)

Ông Hoàng Anh Việt trình bày về việc nghiên cứu Công nghệ BCI của Mimas

Việc nghiên cứu phát triển các ứng dụng dưa trên công nghệ BCI nói chung và các ứng dụng trên di động nói riêng là đang là mối quan tâm từ các hãng công nghệ lớn trên thế giới như: google, Toyota, Samsung… việc  tập đoàn Samsung có kế hoạch phát triển các ứng dụng dựa trên công nghệ BCI tích hợp vào các dòng điện thoại di động của hãng SamSung.Buổi trao đổi thông tin tìm hiểu công nghệ BCI với công ty  Mimas là cơ sở để hai bên trao đổi về quá trình nghiên cứu Công nghệ BCI và định hướng ứng dụng nghiên cứu vào sản phẩm trong tương lai. Giao lưu tìm hiểu lần này hứa hẹn nhiều cơ hội trong hợp tác phát triển các ứng dụng công nghệ BCI mà Mimas đã nghiên cứu  đáp ứng lộ trình phát triển sản phẩm di động của Samsung.

 

20130823_161929 (1)

Phần Demo trình bày về nghiên cứu BCI

Our Partners

Innovation and Excellence